Vzdelávanie a kurzy 

Dnes už tituly rozhodujúce nie sú, každého zaujíma čo naozaj viete. My vám pomôžeme uspieť.

Vzdelanie je investícia na celý život, to čo sa naučíte Vám nikto nevezme. Kurzy eXclusive marketing Vám za prijateľnú cenu ponúkajú to čo naozaj v oblasti manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov, IT potrebujete. Zvýšte svoje šance uspieť vo svete biznisu.

Zručnosti, ktoré pomôžu v profesijnom aj osobnostnom raste. Zamerané na podnikový marketing, IT zručnosti,…

Vzdelávanie zamerané sú na posilňovanie kompetencií zamestnancov v oblasti medziľudských zručností, riadenia, sebariadenia a komunikácie.

Kurzy sú prospešné pre každého na ktoromkoľvek stupni riadenia, či výkonu.

Kurzy sú vedené zážitkovou metódou, zamerané na jednotlivca, na rozvoj jeho zručností v danej oblasti a na využitie jeho potenciálu v pracovnom kontexte.

Ponuka kurzov

Management skills (Manažérske zručnosti)

Asertivita a asertívne správanie

Tvorba a motivácia tímu

Techniky rozhodovania a tvorivého riešenia problémov v tíme

Stress Management a relaxácia

Konflikt management a delegovanie

Sebapoznávanie a selfmanažment

Zvládanie náročných situácií a stresu

Reč tela/ Body language

Prezentačné zručnosti

Mäkké zručnosti (Soft skills)

Marketingová komunikácia I.- Základy

Marketingová komunikácia II. – Efektívna komunikácia manažéra

Imidž a reklama

Public relations

Základy účtovníctva

City marketing – “harmonické mesto”

IT kurzy – MS-office

IT kurzy – tworba webu

Podikové analýzy a štatistika

Aplikovaná štatistika (R, Python,…)

Základy koučovania v manažmente

 

Ďalšie informácie

Minimálny počet uchádzačov – 5

Ukončenie každého kurzu končí CERTIFIKÁTOM.

V prípade Vášho individuálneho záujmu sa kontaktujte mailovou poštou alebo telefonicky a prispôsobte si cenu exkluzívne podľa Vašich predstáv.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailovou formou.

V oblasti vzdelávania úspešne pôsobíme dostatočne dlho a disponujeme kapacitami dostatočnými na to aby sme klientom ponúkli vždy kvalitne a relevantné informácie .Neváhajte a napíšte nám ešte dnes o aktuálnych ponukách kurzov.