“ATTINGERE CAELUM DIGITO…”

“DOTKNÚŤ SA NEBIES…”

KTO SME

Predstavujeme sa ako marketingová konzultačná spoločnosť. Avšak, okrem komplexného marketingu zabezpečujeme celý rad služieb, od analýz cez kurzy až po koučing, prispôsobených na podporu podnikania na Slovensku. Prichádzame s kreativitou umelca, s presnosťou inžiniera a s nadšením vyvíjať sa spolu s našimi klientmi.

ČO ROBÍME

Radi Vám pomôžeme od úplných začiatkov, tvorby webovej stránky, budovania imidžu v online svete, spustenie marketingovej kampane, cez rôzne analýzy, grafické návrhy a prezentácie až po doplnkové vzdelávanie a kurzy.

PREČO PRÁVE MY

Naša činnosť sa riadi latinským výrokom: “Attingere caelum digito…” – Dotknúť sa nebies – to sa snažíme zabezpečiť pre každého klienta. Vaša spokojnosť je pre nás najväčším ocenením, preto je našou prioritou byť dostupní pre každého.

NAŠE SLUŽBY

Výskum trhu - analytické a štatistické práce

Online marketing a prezentacia na internete

Vzdelávanie a kurzy

eXclusive JOURNAL

eXclusive JOURNAL je vedecký časopis, charakteru recenzovaného časopisu, publikujúci výsledky základného i aplikovaného výskumu autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Do vedeckého časopisu sú prijímané originálne príspevky zamerané na celé spektrum spoločensko-vedných odborov. Do vedeckého časopisu – špeciálnej edície sú ďalej prijímané recenzie kníh, monografií, moderných vysokoškolských učebníc a recenzie prác prezentujúcich významný výskumný projekt.

Journal of global science

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.

eXclusive e-JOURNAL

eXclusive e-JOURNAL is an electronic scientific and peer-reviewed journal which is publishing the results of a basic and applied research performed by the authors of scientific research and educational institutions. The electronic scientific journal accepts original contributions focused on the whole spectrum of social science disciplines, book reviews, monographs, modern university textbooks and reviews of works presenting significant research project. Care has been taken to ensure high ethical and professional standards.

Máte otázky? Napíšte nám!

Kliknutím na tlačidlo “odoslať formulár” súhlasíte s podmienkami tejto internetovej stránky. Vaše osobné údaje spracovávame pre účely obchodných oznámení v elektronickej podobe. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, najmä ďalších účeloch spracovania, prenos údajov mimo EÚ a vašich právach, nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.